Lesreglement

 1. Een cursus bestaat uit 15 lessen van 60 minuten.
 2. Groepen worden zoveel mogelijk op spelniveau, voorkeuren en individuele leerdoelen ingedeeld.
 3. Bij inschrijving gaat de cursist akkoord met de door Tennisschool Scheepens-Schultz aangestelde tennisleraar.
 4. Tennisschool Scheepens-Schultz kan niet garanderen dat de groep waar u voor inschrijft, ook daadwerkelijk tot deze groepsgrootte komt. Indien een groep niet voldoende deelnemers heeft behoudt Tennisschool Scheepens-Schultz het recht voor om de groep te laten vervallen of aparte (financiële) afspraken met de betreffende groep te maken.
 5. In het geval het aantal inschrijvingen de maximum baan- en les capaciteit overstijgt, zal Tennisschool Scheepens-Schultz op basis van o.a. volgorde van inschrijving en aantal opgegeven voorkeursdagen en –tijden de indeling maken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Cursisten die niet kunnen worden ingedeeld worden op de wachtlijst  geplaatst.
 6. Het lesgeld voor de junioren zoals weergegeven op de website is een vast bedrag per kind in een groep van maximaal 4 kinderen, bij 3 kinderen wordt de les 45 minuten.
 7. Na bekendmaking van de lesindeling is het niet meer mogelijk de lessen te annuleren; u bent dan het volledige lesgeld verschuldigd. Bij annulering van uw inschrijving voordat de indeling bekend is gemaakt, brengen wij 25 euro administratiekosten in rekening.
 8. Indien de trainers dit noodzakelijk achten, kunnen na aanvang van de cursus wijzigingen aangebracht worden in de lesindeling. Dit zal uiteraard altijd in overleg gebeuren.
 9. De trainingen gaan altijd door, tenzij door de trainer afgemeld. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw trainer en/of het clubhuis.
 10. Bij uitval van training door ziekte van de leraar of een aan de leraar toe te rekenen oorzaak zal de trainer worden vervangen of zullen de trainingen worden ingehaald. Bij lesuitval wegens onbespeelbare banen geldt de regel: de 1e en 2e uitvalles wordt ingehaald op uw vaste lestijd in de week aansluitend op de laatste reguliere les. Na 1 oktober zal er niet meer worden ingehaald. Geplande inhaallessen die door weersomstandigheden niet kunnen doorgaan, worden niet ingehaald.
 11. Als u verhinderd bent, verzoeken wij u dat zo tijdig mogelijk aan uw tennisleraar te laten weten zodat de tennisleraar in zijn lesvoorbereiding daar rekening mee kan houden.
 12. Inhaallessen vinden plaats op uw eigen lestijd in de vaste inhaalweek/weken zoals vermeld op het lesdata formulier. Zie voor exacte data de lesdatalijst die u tijdens de 1e les van uw tennisleraar ontvangt en die vanaf de start van het seizoen ook op onze site staat.
 13. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.
 14. Trainingen die om welke reden dan ook verzuimd worden door de cursist (ook ziekte, blessure, verhuizen etc.) zijn voor rekening van de cursist.
 15. Lessen zijn niet overdraagbaar.
 16. De leerling is verplicht om in tenniskleding en tennisschoenen de training te volgen. Komt de leerling niet in tenniskleding en/of tennisschoenen behoudt de trainer het recht om de leerling te weigeren voor de training.
 17. Bij elke cursus is het gebruik van tennisballen en ander lesmateriaal gratis en kan er evt. een racket geleend worden.
 18. U bent niet verplicht om lid te zijn van de vereniging waar u uw trainingen volgt. Als u als jeugdspeler geen lid bent van de club moet u voor €50,- jeugd lid worden. Voor de volwassenen die niet lid willen worden is er een mogelijkheid om voor 19 uur te lessen, maar dan betaald U €100,- lesbaan-lidmaatschap. Om vaker te kunnen trainen is een lidmaatschap dus beter!
 19. Het lesgeld dient voor aanvang van de cursus geheel te zijn voldaan. Mochten wij het lesgeld niet binnen de gestelde termijn ontvangen, dan zijn wij helaas genoodzaakt onze gerechtsdeurwaarder in te schakelen waarbij de incassokostenen rente voor rekening van de cursist zullen zijn.
 20. Tennisschool Scheepens-Schultz behoudt het recht om inschrijvingen te weigeren om wat voor reden dan ook.
 21. Tennisschool Scheepens-Schultz mag u e-mailadres gebruiken om u informatie te sturen over de lessen en andere tennisactiviteiten.
 22. Door in te schrijven geeft u ons toestemming om beeldmateriaal gemaakt tijdens onze tennisactiviteiten door ons team voor eventuele promotionele doeleinden te gebruiken (o.a. brochures, internetsite). Wel bestaat er de mogelijkheid om hier vooraf bezwaar tegen aan te tekenen, welke wij ook direct zullen accepteren.
 23. Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. Tennisschool Scheepens-Schultz heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal haar klanten hiervan op de hoogte brengen.
 24. Het volgen van lessen en het gebruik van de (baan)faciliteiten geschiedt volledig op eigen risico. De trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel. De trainers zijn verder niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen, zowel op als rond de tennisbaan en de baanfaciliteiten. Klik hier voor meer info. 
 25. In gevallen die niet in deze lesbepalingen staan vermeld, beslist de leiding van Tennisschool Scheepens-Schultz.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!